ČECHOČOVICE

STAROSTA

Petr Drábek

ADRESA

Čechočovice 79,
675 22 Čechočovice

Čechočovice se nachází 7 km jihozápadně od Třebíče, v nadmořské výšce 495 m n. m. Obec má katastrální výměru 398 ha, počet obyvatel se pohybuje kolem 280 osob. Obec leží v malebné krajině mezi lesy a rybníky.

První písemná zmínka o Čechočovicích je v Zemských deskách brněnských z roku 1358. Ve 14. a 15. století byly Čechočovice samostatným statkem, na kterém sídlil vladycký rod z Čechočovic. V roce 1358 je v listinách uváděn jako majitel Hrut z Čechočovic a jeho manželka Kateřina. Roku 1371 je uváděn majitel Vok z Čechočovic s manželkou Anežkou a jeho švagrová Kateřina, vdova po Hrutovi. Právě v tomto roce prodal Vok Čechočovice Bočkovi ze Slavic, který se od té doby psal z Čechočovic. Majitelem celé vsi se stal v roce 1386, kdy koupil dvůr od syna Hrutova, Ctibora z Čechočovic. Jeho potomci sídlili v Čechočovicích až do roku 1493, kdy ves prodal Čeněk z Čechočovic Krištofovi a Heřmanovi z Rochova. Roku 1499 koupili ves bratři Zdeněk a Burian z Valdštejna. Ve dvacátých letech 17. století se Čechočovice staly součástí sádeckého panství. V té době měli Čechočovice 639 měřic polí, zahrad a luk, žilo zde 7 celoláníků,1 půlláník a 2 chalupníci. Na konci 18. století se Čechočovice dostaly do vlastnictví rodu Chorynských, který se na Sádku udržel až do roku 1945.

V současné době zde najdete obecní úřad, ambulanci praktického lékaře, knihovnu, zvoničku, obchod se smíšeným zbožím, pohostinství U Sokola, kulturní dům, dětské hřiště s výbavou dle norem EU, bývalou budovu obecní školy, využívanou pro sportovní vyžití občanů, 2 tenisové kurty, zimní stadion s novými kabinami, v areálu zimního stadionu využívanou turistickou ubytovnu.

Obec má značnou sportovní historii, hokejovou i fotbalovou, každoročně se zde hraje nohejbalový turnaj. V obci je celoročně pestré kulturní a sportovní dění, např. pro děti se konají dětské dny, slet čarodějnic, dětský karneval, každoroční nastudování divadelního představení ochotnickým spolkem spojené s  mikulášskou nadílkou, zájezdy s dětmi do ZOO a poznávací zájezdy po zajímavých oblastech naší vlasti. Rovněž dospělí zde najdou kulturní a sportovní vyžití.

V obci pracují zájmové spolky, velmi aktivní a akční TJ Sokol, SDH a ČČK. Občané se mohou setkávat na tanečních zábavách, v době plesů, na pouti, v období letních prázdnin i při ukončení prázdnin, na setkání pod vánočním stromem. V současné době se Čechočovice rozrůstají o nové obyvatele z nově postavených domů v lokalitě Doubí, kde je 27 stavebních pozemků.

POČET OBYVATEL

341

CELKOVÁ ROZLOHA

394 ha

PRVNÍ ZMÍNKA O OBCI

1358